KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA JDKT NOVEMBER DAN DISEMBER 2019

Ditulis pada .

KENYATAN TAWARAN SEBUTHARGA NO:68/2019.KERJA-KERJA PENYIASATAN TANAHBAGI CADANGAN BARU BANGUNAN KOMTA DI KUALA NERUS ,TERENGGANU.

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA JDKT NO:69/2019. KERJA-KERJA PENYIASATAN TANAH BAGI CADANGAN MEMBINA KOMPLEKS PEJABAT JABATAN TAMAN LAUT MALAYSIA NEGERI TERENGGANU.

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA NO: 70/2019.KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN BAIKPULIH LONGKANG SERTALAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KUARTERS NO:172,JALAN TEMASYA(KHAIRUNNISA)BATU BURUK ,KUALA TERENGGANU.

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA JDKT NO : 71/2019. KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KECIL,BAIKPULIH DAN NAIKTARAF DI SEKOLAH MENENGAH SAINS SULTAN MAHMUD,KUALA NERUS,TERENNGANU

KEYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA JDKT NO : 67/2019. KERJA -KERJA MEMBAIPULIH KEROSAKAN BUNBUNG DI BANGUNAN JABATAN HAL EHWAL AGAMA TERENGGANU ,KOMPLEKS SERI IMAN,KUALA TERENGGANU.