Promosi Web
Suruhan Jaya Perkhidmatan Awam
Facebook
JKR MALAYSIA
KERAJAAN MALAYSIA
RenunganDari Abu Hurairah, r.a., dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Sesiapa yang mempelajari sesuatu ilmu dari jenis-jenis ilmu yang tujuannya untuk mencapai keredhaan Allah, sedang ia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapat sesuatu bahagian dari dunia (harta benda atau pengaruh), nescaya ia tidak akan dapat mencium bau syurga, pada hari qiamat kelak."


( Abu Daud dan Ibnu Majah)
Bilangan pelawat

Bilangan Pelawat: 0001116110Bilangan Pelawat: 0001116110Bilangan Pelawat: 0001116110Bilangan Pelawat: 0001116110Bilangan Pelawat: 0001116110Bilangan Pelawat: 0001116110Bilangan Pelawat: 0001116110Bilangan Pelawat: 0001116110Bilangan Pelawat: 0001116110Bilangan Pelawat: 0001116110